dentsu aegis network

TURKEY

KSS Sratejimiz

Sosyal Sorumluluk Stratejimiz – Future Proof

Future Proof’un vizyonu:

Sorumlu bir işyeri olmak
Future Proof günlük iş yaşamımızda doğru şeyleri yapmak anlamına gelir. Etkin denetleme ve raporlamanın yanısıra, içerde ve dışarda tüm paydaşlarımızla sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek üzere iyi bir yönetim anlayışı getirmektedir."

Olumlu katkılar sağlamak
Faaliyet alanımız ve erişimimiz sayesinde reklamın gücünden yararlanarak olumlu değişimler yaratma şansına sahibiz. Toplulukları desteklemekte ve kendi yaşadığımız çevreyi korumakta aktif rol oynamak isteriz.

Markalar için yenilik sunmak
Sosyal sorumluluk çalışmaları, markaların inşasında yenilikçi olma misyonumuzun önemli bir parçasıdır. Özellikle Grup içinde yarattığımız işbirliği, kurduğumuz güven ve yenilikçiliği destekleyen girişimlerimizle çevreye ve topluma yararlı olmaya çalışırız.