dentsu aegis network

TURKEY

Data in action

Data günümüzde şirketlerin önemli bir varlığı haline gelmiş durumda. DAN DNA, şirketlerin pazarlama odaklı veri analizi ihtiyaçlarına çözümler geliştirmede ve tüm fonksiyonlarındaki karar mekanizmalarında datayı etkin şekilde kullanma konusunda yol gösterici rol üstlenmektedir.

Temel hizmetler: Zenginleştirilmiş içgörü,data aktivasyonu ve ölçümleme 

DAN DNA Türkiye, bağlı olduğu grup şirketi Dentsu Aegis Network’ün temel vizyonu olan markaların inşa sürecine yenilikçi bir bakış açısı getirme konusunda veri ve veri bilimi odağında sınırları zorlayarak sahip olduğu bilgi birikimi, medya partnerleri ve teknolojik altyapı ile markalarına değer katmaktadır.

Tüketicilerin temas ettiği tüm noktalarda kapsamlı verilerin toplanması, saklanması,içgörü analizi işlenmesi ve bu verilerin aktivasyonu ile ilgili detaylı çalışmalar yaparak danışmanlık verdiği şirketlerdeki pazarlama ve medya faaliyetlerinin verimliliğini arttırmayı ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir.