dentsu aegis network

TURKEY

Resolutions

Resolutions Türkiye, Dentsu Aegis Network’ün medya ve tüketici araştırma ve analizleri, tüketim ve temas noktaları içgörüleri, iletişim planlama ve iş geliştirme konularında hizmetler veren özel iş birimidir. Bütün global ve yerel kaynaklardan edinilen  araştırma, analizlerle birlikte, izleyici  ölçüm sistemleri ve tüketici araştırmalarından yararlanarak periyodik ve ad-hoc raporlar hazırlamaktadır.

Resolutions Türkiye 10 kişilik, konusunda uzman ve tecrübeli bir ekip olarak, Carat, Vizeum , iProspect, Posterscope ajansları ve bütün markaları için, müşteri ve iş ihtiyaçları paralelinde özel projeler geliştirir. Sistem geliştirme uzmanları tarafından geliştirilmiş, yerel pazarın spesifik ihtiyaçlarına çözüm olacak yazılım ve uygulamalarla, iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve ajanslarımızın analiz ve raporlama yeteneğinin geliştirilmesini sağlar.
http://resolutions-tr.com

ICP

İş hedefleri ve tüketiciye odaklı iletişim planlama sürecimiz ICP, en değerli tüketicilerimizi net bir şekilde tanımlamamızı ve derinlemesine tanımamızı, hızlıca değişen ve evrilen medya ekosisteminde bıraktığı ayak izlerini takip etmemizi sağlar. Tüketicinin markalara giden yoldaki yolcuğunu daha net biçimde anlamamızda yardımcı olur, iletişim stratejisi ve mimarisini bu içgörüler ve süreçler üzerine tasarlamamıza olanak verir.  Yüzlerce temas noktası arasından  markaların iletişim ihtiyaçlarını anlayarak, markaların pazarlama ve iş hedeflerine  ulaştıran iletişim ekosistemleri kurgulamakta bize yol gösterir.

CCS

CCS (Tüketici Temas Noktaları Sistemi) dünyadaki en derin tek kaynaklı medya, pazarlama ve tüketici hedefleme verisine dayanan araştırma, içgörü ve planlama araçlarından oluşan bir sistemdir. Global reklam harcamasının %90’ından fazlasını temsil eden 30’u aşan ülkede 180.000’den fazla örneklemden sağlanan veriye dayanır. CCS, iletişim planlamadaki her adımda  veriye dayanan analizler yapılmasına olanak tanır. Geleneksel medya araştırmalarının ötesinde, medya planlaması amaçlarını gerçekleştirmenin daha ötesinde iletişim ve tüketici içgörülerine odaklanarak, pazarlama ve iş sonuçlarına göre iletişim kampanyaları tasarlamamızda bize yardımcı olmaktdır.